SERVICE

PLASTIC SURGERY แผนกศัลยกรรมตกแต่ง เสริมจมูก ตาสองชั้น ปากกระจับ เสริมคาง ผ่าตัดถุงใต้ตา
22/12/2559

แผนกศัลยกรรมตกแต่ง โดยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง

- เสริมจมูกด้วยซิลิโคน USA

- เสริมคางด้วยซิลิโคน USA

- ปากกระจับ

- ตา 2 ชั้น

- ตัดถุงใต้ตา

***หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ***