Ayaskin Clinic ศัลยกรรมเสริมความงามใบหน้า แบบครบวงจร

Creative Beauty

Welcome to AYA Clinic

เอยาคลินิก คลินิกผิวหนังและความงามครบวงจร เริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2556 กับสาขายูเนี่ยนมอลล์ลาดพร้าว โดยแพทย์หญิงอารียา พินิจพรดิลก (คุณหมอฝ้าย) แพทย์ผิวหนังและความงาม ที่มีแรงบันดาลใจจากความชื่นชอบในเรื่องความสวยงามและศิลปะในการเสริมแต่งและแก้ไขจุดบกพร่องให้ใบหน้าดูดีขึ้นโดยใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยที่คุณหมอเชื่อมั่นว่า ทุกคนดูดีได้ในแบบของตนเอง เพียงแค่เสริมปรับให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสดีๆให้กับชีวิต

Procedures

Our Services

Our Doctors

Dedicated Team

แพทย์หญิงอารียา พินิจพรดิลก

นายแพทย์ ปริญญ์ บุญชัด

AYA Clinic

Promotion

AYA Clinic

Celebrity