Bye Bye Fat program (Mesofat)

Bye Bye Fat program (Mesofat) : คือ โปรแกรมลดไขมันเฉพาะส่วนด้วยเมโสแฟต โดยใช้เอนไซม์ย่อยไขมันที่จับตัวเป็นก้อนแน่น รวมทั้งเซลลูไลท์ ให้ถูกทำลายและสลายออกไปเป็นไขมันเหลวเพื่อขับออกทางปัสสาวะ จุดเด่นของการลดไขมันคือ เห็นผลได้ค่อนข้างเร็ว ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อยเมื่อเทียบกับการดูดไขมัน โดยจะเห็นผลหลังการรักษาประมาณ 2-4 สัปดาห์
ตำแหน่งที่นิยมทำการสลายไขมัน สามารถเลือกสลายไขมันเฉพาะจุดได้หลากหลายบริเวณทั่วร่างกาย
  • ลดไขมันที่แก้มให้หน้าเรียวเล็ก
  • ลดไขมันที่ใต้คาง (เหนียง)
  • ลดไขมันที่ต้นแขน ต้นขา
  • ลดไขมันที่พุง หน้าท้อง เอว
  • ลดไขมันที่น่อง
ผลที่ได้รับหลังจากการรักษา : บริเวณที่ทำการสลายจะมีขนาดไขมันที่เล็กลง  โดยไขมันส่วนเกินจะถูกขับออกมาตามกระบวนการขับถ่ายของร่างกายอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น ทางเหงื่อ ปัสสาวะ  สามารถเห็นผลการรักษา ภายในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์หลังการสลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของไขมัน และการเผาผลาญของแต่ละบุคคล ข้อควรปฏิบัติหลังการรักษา :  ควรดื่มน้ำมากๆ อย่างน้อยวันละ 2 ลิตร และออกกำลังกายควบคู่ด้วย เพื่อช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้ดียิ่งขึ้น  ดูแลตนเองโดยหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน เพื่อไม่ให้ไขมันกลับมาสะสมได้อีก
**หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ**
**หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ**
**หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ** **หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ**