Our Contacts

Contact Us

AYA Clinic สาขาซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
เลขที่ 55 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น3 ห้อง 3012 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
02 720 2025 , 095 909 3993

AYA Clinic สาขายูเนี่ยนมอลล์
เลขที่ 54 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ ชั้น F2 ห้อง 2L-01 ( ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีอยุธยา ) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 การเดินทางโดย รถไฟใต้ดินสถานี พหลโยธิน ประตู5
02 939 3995090 970 0447 

Line ID : @ayaclinicayaskinclinic.com © 2019. All Rights Reserved