Posts

HIFU ยกกระชับหน้าเรียว

High intensity focused Ultrasound HIFU ยกกระชับหน้า

HIFU คือ  High-Intensity Focused Ultrasound เป็นเทคโนโลยีเพื่อการยกกระชับปรับรูปหน้า ลดเลือนริ้วรอย และฟื้นฟูสภาพผิวโดยการส่งพลังงานคลื่นอัลตราซาวน์ลงในผิว จำเพาะเจาะจงลงลึกถึงชั้น SMAS ชั้นเดียวกับที่ศัลยแพทย์ใช้ในการผ่าตัดดึงหน้า