นายแพทย์ ปริญญ์ บุญชัด

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา
  • สมาชิกสมาคมประสาทวิทยา
  • ประกาศนียบัตร Aesthetic dermatology มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Line ID : @ayaclinicayaskinclinic.com © 2021. All Rights Reserved