แพทย์หญิงบุญญาธินี ดูดดื่ม

พญ. บุญญาธินี ดูดดื่ม
ว. 43787

  • แพทยศาสตร์บัณทิตมหาวิทยาลัยมหิดล
  • จบฝังเข็มแพทย์แผนจีน พศ. 2560
  • Certification of new filler and complication(Hand on),MFU
  • Create the trust of beauty by total face rejuvenation by Dr. Arthur Swift, Allergan 2017
  • Novel technique benefit of esthetic practice,American board of laser surgery 2nd AEC symposium 2017
  • Common esthetic complication,Thaicosderm 2017
  • Chelation therapy 2019

Line ID : @ayaclinicayaskinclinic.com © 2021. All Rights Reserved