แพทย์หญิงอารียา พินิจพรดิลก

  • เลขที่ใบอนุญาต 28685
  • Wattana Wittaya Academy 122
  • M.D.,Doctor of Medicine,RSU
  • Diploma of Dermatology, Australian Institute of Dermatology
  • Certificate in Asthetic Medicine, American Academy of Asthetic Medicine
  • Certificate of Advanced Course in Cosmetic Dermatology, Ramathibodhi hospital
  • Certificate of Mesotherapy and filler injection,Paris ,France
  • สมาชิกสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ความงาม Certificate of AAAM membership, USA
  • สมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง

Line ID : @ayaclinicayaskinclinic.com © 2021. All Rights Reserved