High Intensity Focused Electro-Magnetic Technology  หรือ เรียกย่อว่า HIFEM

High Intensity Focused Electro-Magnetic Technology

นวัตกรรมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มสูงแบบเฉพาะเจาะจง ส่งตรงเข้าไปลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อและชั้นไขมันใต้ผิวหนัง ออกฤทธิ์กระตุ้นกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดการหดเกร็งกล้ามเนื้อในระดับความหนักสูงสุดถึง 20,000 ครั้ง ภายในเวลา 30 นาที

High Intensity Focused Electro-Magnetic Technology

ผลที่ได้รับ

-ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้น

-สร้างเส้นใยกล้ามเนื้อให้ทนทานแข็งแรงอยู่ได้นานขึ้น เห็นกล้ามเนื้อที่สวยงาม

-เพิ่มการเผาผลาญไขมันได้มากขึ้น จึงช่วยลดปริมาณไขมันสะสม

-หุ่นเฟิร์มกระชับได้สัดส่วนที่สวยงาม

-ไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องพักฟื้น และมีความปลอดภัยสูง

ระยะเวลาเห็นผล เมื่อทำต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้งติดต่อกันราว 2 สัปดาห์ขึ้นไป

High Intensity Focused Electro-Magnetic Technology

รีวิวจากผู้รับบริการ

High Intensity Focused Electro-Magnetic Technology

**หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ**

High Intensity Focused Electro-Magnetic Technology

**หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ**